1. /
  2. Šta su katuni?
  3. /
  4. Katuni danas – potrebe...

Katuni danas – potrebe i mogućnosti

Mnogo je već rečeno o tome da tradicija odlaska u katune slabi i iz godine u godinu je sve manji broj stočara koji je upražnjava. Međutim, održavanje ove tradicije je neobično važno, ne samo iz kulturološke perspektive, već i iz mnogih drugih razloga. Naši su preci znali da iskoriste sve prednosti planine, da je iskoriste za svoj ekonomski prosperitet a da je ne unište i devastiraju, dok u današnje vrijeme, kada su mogućnosti daleko veće, mi još uvjek nismo našli način da planine valorizujemo na održiv način. Naravno da će katuni, onakvi kakve smo ih u ovoj publikaciji opisali, nestati u jednom trenutku, ukoliko ne nađemo način da ovu tradiciju prilagodimo modernom dobu i omogućimo stočarima uslove za život kakve moderno doba može da pruži. Mladi ljudi će nastaviti da izbjegavaju stočarstvo na ovakav način, stari će nestati, a katuni će ostati prazni i vremenom se urušiti. To bi bilo pogubno iz više razloga. Boravak stoke na planini i konstantna ispaša su neobično važni za održavanje kvaliteta planinskih pašnjaka, koji su značajan ekonomski resurs, i preduslov za bilo kakvu priču o stočarstvu. Stočarstvo kao grana će izgubiti na kvalitetu. Mlijeko i meso sa planina su neuporedivo boljeg kvaliteta od mlijeka i mesa dobijenog intenzivnim stočarstvom, i ovo bi trebalo da predstavlja prednost male crnogorske ekonomije i danas i ubuduće. A jedna lijepa i duga tradicija će ostati samo predanje.

Da bi se to izbjeglo, neophodno je učiniti napore kako bi se stočarstvo u katunima podržalo, a katuni nastavili da postoje kao autentične naseobine sa svim neophodnim blagodetima koje moderno vrijeme može da pruži. Solarni sistemi za katune su neophodnost, i mada su napori u ovom smjeru već počeli, potrebno ih je intenzivirati i učiniti solarne sisteme dostupnim apsolutno svim katunima u Crnoj Gori. Potrebno je poraditi na vodosnadbijevanju u katunima, na pokrivanju katuna signalom mobilne telefonije jer je veliki broj katuna koji su praktično odsječeni od svijeta. Potrebno je zaštiti arhitektonsko nasleđe katuna, a pritom kolibe učiniti udobnim. I prijeko je potrebno stvarati turističku ponudu oko katuna, kako bi mještani imali mogućnost dodatnih prihoda i bili dodatno stimulisani da borave u katunu. I na kraju, potrebno je učiniti velike napore i osmisliti mjere kako bi mladi ljudi stočarstvo i katune vidjeli kao unosan posao i opredijelili se da se nastave vjekovnu tradiciju svojih predaka.