1. /
  2. Šta su katuni?

Šta su katuni?

Katuni su privremena, stočarska naselja na planinama, na većim nadmorskim visinama, gdje stočari sele radi ispaše svoje stoke u toku ljeta. Duga je tradicija odlaska stočara u planine, i ovaj nomadski način života je kroz istoriju diktirao posebnu kulturu i običaje svojstvene samo katunima. U današnje vrijeme odlazak na katune praktikuje sve manji broj crnogorskih stočara, ali se ova tradicija i dalje zadržala.

Kako planinski turizam u Crnoj Gori uzima sve više maha, to su i stočari u katunima prerasli u svojevrsnu turističku ponudu, i to iz više razloga. Katuni su smješteni na velikim nadmorskim visinama, i obično se nalaze u blizini planinarskih i biciklističkih staza, pa se turisti često susretnu sa katunima. Posebna arhitektura katuna, potpuno uklopljena u ambijent, kao i posebna kultura koja se tu može naći predstavljaju nešto što turisti iz zapadne Evrope i drugih zemalja rijetko imaju priliku da vide. Hrana koja se jede u katunima, iako jednostavna, izuzetno je ukusna i kvalitetna, pa poklonici aktivnog odmora, nakon velikih cjelodnevnih napora, uživaju u lokalnoj gastronomiji koja se rijetko može naći u ponudi lokalnih restorana.