1. /
  2. Šta su katuni?
  3. /
  4. Stočarstvo

Stočarstvo

Kao što je već rečeno, ukupan život na katunu je podređen držanju stoke, i katuni kao naselja su i nastali iz potrebe stočara da obezbijede ispašu za svoju stoku. Najčešće se drže krave i ovce, i one su osnovni razlog odlaska u katun. U katunu će vam reći da je mnogo lakše o stadima brinuti na planini nego u selu, danas u katunima nema mnogo stočara da bi se brinulo o ravnopravnoj ispaši a pašnjaci su uglavnom državni, pa se krave i ne čuvaju već same odlaze na ispašu i same se vraćaju. Ovce, sa druge strane, moraju da se čuvaju, jer uvjek postoji mogućnost da ih napadnu vukovi i druga divljač. Stada ovaca rijetko bivaju velika kao nekad, i rijetki su primjeri porodica sa stadima od preko 100 ovaca. Krave se drže uglavnom zbog mlijeka, dok se ovce drže i zbog mlijeka i zbog mesa. Nekada se i vuna prodavala, ali je danas rijetko ko otkupljuje pa se često na planini može vidjeti bačena vuna nakon striže. Ono što je značajno je da su kvalitet i mlijeka i mesa na planini daleko bolji nego kod intenzivnog stočarstva, mada su prinosi manji. Međutim, kada se stoka hrani travom sa netaknutih i apsolutno nezagađenih pašnjaka, onda je to praktično organska proizvodnja, a za organske proizvode se u svijetu izdvajaju značajna sredstva kao za visoko kvalitetne i zdrave proizvode. Zato su jagnjad sa katuna izvozna roba, i iako količine koje imamo nisu velike, kvalitetom smo itekako konkurentni.

Uz ovce i krave na planinu se vode i druge životinje. Jako često se na planini drže i svinje i prasad, ali i kokoške, a nešto ređe i koze. Uz stoku se nazaobilazno u katune vode i konji i psi. Konji se koriste za prenošenje stvari iz sela u katun i obratno, za donošenje drva za ogrijev, prenošenje sijena, a postoji i običaj da se konji puste slobodno po planini kada nisu potrebni. Oni se tako udružuju u krda, i često se mogu vidjeti tako neosedlani i pušteni da uživaju u slobodi i bogatim zelenim pašnjacima, pa podsjećaju na divlje konje u prostorima gdje ljudska noga još nije kročila. Pred zimu vlasnici dođu po njih i vraćaju ih nazad u sela. Psi su uglavnom šarplaninci, ali i ako nisu te rase, naučeni su da uvijek budu pored stada, i glavna im je obaveza da obavijeste domaćine o prisustvu stranaca i divljači. Djelovaće opasno i prijeko, ali ako im strpljivo i oprezno priđete, najčešće shvatite da su u stvari dobri i pitomi a samo im je posao da izgledaju opasno.