Planine

Područje katunskog puta Granični visovi obuhvata više planina – Čakor, Mokru, Smiljevicu, Hajlu, koje čine sjeveroistočni ogranak Prokletija, najjužnijeg lanca Dinarida.

Dinaridi su veliko planinsko područje na jugoistoku Evrope, na Balkanskom poluostrvu, koje prati pravac pružanja Jadranskog mora.