Usluge

Na katunskom putu ćete naći brojne stočare koji na katunu provode ljeta sa svojim stadima. Kod njih možete dobiti i niz usluga – od običnih kao što je punjenje telefona ili GPS uređaja, do većih kao što je pripremanje hrane ili učestvovanje u seoskim aktivnostima. Ne samo da ćete uživati u autentičnom doživljaju u katunu, u posebnoj tradiciji i kulturi, već ćete biti ponosni jer ste plaćanjem usluge u katunu podržali jednu staru tradiciju i omogućili lokalnom stanovništvu dodatne prihode. A kada ih upoznate, biće vam jasno zašto je to važno i biće vam drago zbog toga!

UPIT

Ukoliko želite da iskusite Katunski put Granični visovi, pošaljite nam upit sa osnovnim informacijama o vašim željama, a mi ćemo vam poslati predlog za vaše putovanje!

Ako vas zanima neki od već spremnih paketa vezanih za Katunski put, pogledajte ovdje: RAMSTRAVEL