Ostali smještaji

Na trasi katunskog puta ili u njenoj neposrednoj blizini se nalazi nekoliko smještajnih objekata koji nude daleko veći komfor od kampova i brvnara. Preporučujemo vam:

Hotel Komovi

Nalazi se u samom centru Andrijevice. www.hotelkomovi.com

Hotel Lokve

Nalazi se na magistralnom putu Berane – Rožaje, a na svega nekoliko kilometara od katunskog puta.

Etno selo Oka i po

Nalazi se u selu Kaludra, direktno na trasi katunskog puta Granični visovi. Za više informacija o ovom objektu pogledajte sajt www.okaipo.com.

Planinarski dom Bandžov

Nalazi se na početnoj tačci katunskog puta, u okviru katuna Bandžov, a više informacija možete dobiti na mejl omkok@t-com.me.

Dom kulture Dermando

Nalazi se u katunu Bandžov, raspolaže sa 60 mjesta za sjedenje u restoranu, a ima i 30 ležajeva. Više informacija na njihovoj FB strani a kontakt telefon je +382 67 510 999.