Katunski putevi Crne Gore i BiH (Video)

Istražite netaknutu prirodu i sva bogatstva planinskih vijenaca koji se protežu kroz centralnu Bosnu sve do granice Crne Gore sa Kosovom. Na zelenim prostranstvima gradile su se kolibe i Katuni. Katuni su privremena stočarska naselja u koja su seljani tokom ljeta svoji stoku vodili na ispašu i kako bi tokom ljeta imali dovoljno hrane za svoju stoku. Sva ova naselja nalaze se na nadmorskim visinama preko 1500 metara. Na istim tim zelenim prostranstvima i među starim Katunima sada niču nove prilike za razvoj turističke ponude bazirane na tradicionalnim vrijednostima. Kroz projekat podržan od Evropske Unije kroz IPA fondove i program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Proklerije, Općinu Fojnica i Poljoprivredni fakultet u Sarajevu realizovala projekat revitalizacije tradicionalnih vrijednosti i razvoja novih turističkih ponuda koje bi u Evropi trebale biti vrlo tražene i cijenjene. Realizaciju projekta okom kamere zabilježila je ekipa Studio23 i u vlastitoj produkciji proizvela ovaj film. Sva prava pridržava Studio23. Režija: Edin Alić i Ammar Makić Direktor fotografije: Edin Alić Grafika: Ammar Makić Tekst: Lejla Alić Muzika: Studio Virtuoz, Mirza Kovač i Ajna-Nejra Kovač Kamera i montaža: Studio23