Gljive

Govoreći o diverzitetu gljiva područja Prokletija može se konstatovati da je isti odavno prepoznat od strane međunarodne naučne zajednice, imajući u vidu da ukupan broj vrsta sa međunarodnim značajem, do sada utvrđen na ovom području, iznosi 15. Dio tih vrsta se nalazi na popisnoj listi projekta Evropskog savjeta za konzervaciju gljiva, a dio na Evropskoj crvenoj listi makromiceta.

Neki naši autori smatraju da se na području Prokletija nalazi oko 2500 vrsta makromiceta, za šta je potrebno još mnogo istraživanja.

U svakom slučaju, brojne vrste registrovanih gljiva na ovom području su za čovjeka važne, imajući u vidu da su mnoge od njih jestive, ali i da ima nekoliko otrovnih vrsta.