Fauna

Prokletije u biogeografskom pogledu pripadaju alpsko – planinskom regionu, što je imalo uticaja i na životinjski svijet, koji karakteriše velika raznovrsnost. One su poznate kako po bogatstvu beskičmenjaka, tako i po diverzitetu kičmenjaka.

Prokletije predstavljaju najznačajniji centar diverziteta herpetofaune. Od četrdeset vrsta vodozemaca i gmizavaca na širem području Prokletija, devet vrsta su endemične. Takođe, veliki broj areala autohtonih vrsta završava se upravo na ovom području.

Na osnovu podataka ornitologa, na ovom području je registrovano preko 180 vrsta ptica, pa se može reći da su Prokletije jedan od  planinskih masiva sa najbogatijom ornitofaunom u Crnoj Gori, pa i šire. Brojnost sisara na ovom području, naročito prisustvo ugroženih i zaštićenih vrsta, privlači pažnju mnogih.