Ptice

Veliki tetrijeb (lat. Tetrao urogallus), tetrijeb gluhan, je šumska ptica, iz roda koka, koja spada u red visoko ugroženih vrsta. Može se reći da je ukras i biser visokoplaninskih staništa. Pored ljubitelja prirode, veliki tetrijeb je plijenio i plijeni pažnju umjetnika, i to kako književnika, tako i slikara. Posebno je interesantan zbog nezaboravne ljubavne pjesme tetrijeba u doba parenja.

Planinski orao (lat. Aquila fasciata) je manji do srednje veliki orao iz porodice jastrebova. To je ptica stanarica, koja se gnijezdi na šumovitom, često brdovitom području. Ima širok spektar plijena, kojega obavezno hvata živog. Obično lovi iz skrovišta, iz krošnji drveta, ali ponekad hvata plijen obrušavanjem na tlo iz vazduha, poput drugih orlova.

Lještarka  (lat. Tetrastes bonasia) U narodu je zovu šumska jarebica ili šumska koka. Stanovnik je šumsko-planinskih predjela. Zbog ukusnog mesa ugožena je lovom. Mužjaci su vrlo ratoborni i ne dozvoljavaju u blizini prisustvo drugog mužjaka.

Troprsti djetlić  (lat. Picoides tridactylus) za razliku od ostalih djetlića Balkana, nema zagasito crvene mrlje na glavi i oko repa, a odrasli mužjak ima žutu kapu na glavi. Spada u ugrožene vrste. Živi po četinarskim šumama, naročito onim napadnutim od insekata, nakon požara ili poplava, kojima se hrani. Voli i voće i sokove drveća. Gnezdi se u drveću, u rupama koje svake godine iznova buši. Dok traži insekte u kori drveća pravi rupe u nizu, pa kora drveta izgleda kao da ima dugačke brazde. Rupe pravi i u drvenim banderama.

Galerija fotografija

Biodiverzitet