Vodozemci

Crni daždevnjak  (lat. Salamandra atra) Ono što ga izdvaja od drugih daždevnjaka jesu izražene parotidne žlijezde iza glave, kao i četiri reda otrovnih žlijezda koje se protežu duž tijela. U njima se sintetiše neurotoksičan otrov. Za razliku od većine drugih vodozemaca, ova vrsta je viviparna. To znači da ženka ne polaže jaja, nego na svijet donosi, jedno do dva, potpuno razvijena potomka. Živi u mješovitim šumama (na manjim nadmorskim visinama), ali ga možemo naći i na većim nadmorskim visinama. Rijetka je i ugrožena vrsta.

Planinski mrmoljak (lat. Ichthyosaurus alpestris) Početkom godine, tokom sezone parenja, mužjaci se prepoznaju po izraženoj leđnoj kresti i upadljivoj obojenosti. Leđa poprimaju tamno-plavu boju, a na trbuhu su vidljive svijetlo-plave i narandžaste pruge. Po završetku sezone parenja i muške i ženske jedinke su mrke boje. Žive na većim nadmorskim visinama.

Mukač (lat. Bombina variegata)  Žutotrbi mukač je odozgo krastav, sivo-braon boje, često sa svijetlim mrljama. Sa donje strane, uključujući i udove, boja im je sivo-plava sa jarkim žutim ili narandžastim mrljama. Ove mrlje imaju ulogu da prepadnu eventualnog predatora. Dodatno oružje ove žabe je tečnost, odbojnog mirisa, koja iritira oči, a koju ispušta na napadače.

Galerija fotografija

Biodiverzitet