Signalizacija na stazi

Duž kompletne staze smo postavili signalizaciju, i ona izgleda ovako:

Bilbord – na glavnim priključcima sa magistralnog puta postavili smo bilborde koji izgledaju ovako.

Putokaz – putokazi su napravljeni tako da znate koliko je od vase lokacije udaljen sledeći katun i katuni posle njega. Na putokazu je vertikalno napisano KATUN ROAD, da možete lako razaznati na kojoj se stazi nalazite, kako vas ne bi zbunili neki drugi putokazi na koje možete naići. Ukoliko je na putokazu vertikalno ispisano EXIT ROAD, on vas onda upućuje na najbrži način da se isključite sa staze i uključite na najbliži magistralni put. U svakom slučaju, putokaze ćete naći na svim značajnim raskrsnicama na stazi.

Piktogram strelica – na mjestima gdje se sa glavne staze odvaja neki sporedni put, postavili smo strelice, da biste bili sigurni kuda da se krećete. Strelice pokazuju lijevo ili desno. Ako ste i tada u nedoumici, ili ako strelice nema na mjestu odvajanja puteva, uputite se glavnim putem, i ubrzo ćete naići na neku od kontrolnih tačaka.

Piktogram kontrolna tačka – ovi piktogrami su postavljeni duž cijele staze, a svrha im je da ukažu posjetiocu da se nalazi na stazi. Postavljeni su jako često, i ukoliko se dugo budete kretali stazom a da ne naiđete na neki od piktograma, znači da ste negdje skrenuli sa staze. Ovaj piktogram takođe govori kome je ova staza namijenjena – pješacima, biciklistima, motociklistima i vozačima terenskih vozila. Napominjemo, kretanje motorom ili terenskim vozilo mimo makadamskih puteva je zabranjeno.

Info table – info table su postavljene u svim većim katunima, i na njima ćete osim naziva katuna u kom se nalazite, naći i detaljnu i preciznu mapu sa označenom lokacijom na kojoj se nalazite.

Oznake za izvore – na mnogim mjestima na katunskom putu ćete naći pitku vodu, jer su ove planine bogate izvorima. Ta smo mjesta označili ovakvim piktogramom.

Vidikovci – kako se nalazite na velikoj visini, pogled ć eva uglavnom biti jako lijep. Ali postoje neka mjesta koja vam toplo preporučujemo jer je sa tih mjesta pogled spektakularan.

Info tekst – ove table vam pružaju neke dodatne informacije koje vam mogu biti značajne. Ukoliko su table samo na crnogorskom jeziku, onda su namijenjene lokalnom stanovništvu, a sve značajne informacije za turiste sa strane su prevedene na engleski jezik.

 

Za još precizniju orjentaciju, ovdje možete skinuti i trek log Katunskog puta.