1. /
  2. Katunski put Bjelega i...
  3. /
  4. Opšte informacije

Opšte informacije

Kosovo ima bogate prirodne resurse i jedinstvenu kulturnu baštinu, što može doprineti razvoju seoskog turizma tokom svih godišnjih doba. Opis potencijala za turizam na Kosovu, tesno je povezan sa njegovim geografskim položajem. Položaj Kosova u jugoistočnoj Evropi, sa centralnom pozicijom na Balkanskom poluostrvu, predstavlja raskrsnicu, koja istorijski datira iz doba Ilira i Rimljana. Čak iako je Kosovo  mali geografski prostor, sa prirodnim i ljudskim resursima koje ima, pruža dobre mogućnosti za razvoj nekoliko vrsta turizma.

Ovaj tekstdaje pregled seoskog turizma, prirodnih i kulturnih atrakcija koje pružaju opštine Dečane i Junik, mogućnosti razvoja seoskog turizma, prednosti i potencijalnih investicija za uspeh u razvoju turizma. Takođe, u ovom tekstu su opisane aktivnosti koje su podržane od strane projekta „Seoski turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Kosova i Crne Gore“, koji finansira Evropska komisija, a sprovodi organizacija IADK u saradnji sa Golden Honey.

Seoski turizam možemo definisati kao iskustvo jedne zemlje koja obuhvata širok spektar aktivnosti koje se odvijaju na poljoprivrednim i neurbanim područjima. Seoski turizam nije samo turizam u farmi. To uključuje odmore u farmi, odmore od posebnog interesa u prirodi i ekoturizam, pešačenje, alpinizam i planinarstvo, avanturu, sport i zdravstveni turizam, lov i ribolov, obrazovna putovanja, turizam radinosti i kulturne baštine, i u nekim područjima etnički turizam.

Glavni oblik turizma je agroturizam, koji se odnosi na posete radnim farmama ili poljoprivrednim aktivnostima, hortikulture ili agrobiznisa u svrhu uživanja, obrazovanja ili aktivnog učešća u poljoprivrednim aktivnostima. Postoji širok spektar seoskih ponuda.  To uključuje agroturizam, poljoprivredne festivale, specijalne događaje i festivale, praznike u istorijskim seoskim lokacijama, seoske sajmove, poljoprivredne turneje. U tom kontekstu, sve lokalne samouprave i lokalne zajednice treba da budu aktivno uključene u uspostavljanju mreža i podrške seoskom turizmu i promociji resursa i imovine područja.

Projekat „Seoski turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Kosova i Crne Gore“ je promovisao i stvorio osnovnu infrastrukturu za razvoj seoskog i planinskog turizma u opštinama Dečane i Junik. U okviru projekta u saradnji sa partnerima projekta su identifikovani tradicionalni dani opštine Dečane i razne manifestacije su organizovane. Da bi ovi tradicionalni dani služili za promociju turizma, dotične opštine treba da ih proglase kao tradicionalne dane i odrediti datume kada bi ovi dani trebalo da se održe, ko ih organizuje i druge kriterijume koji utiču na promociju turizma.