Seoski turizam

Drugi potencijal seoskog turizma je agroturizam, koji se odnosi na čin posete farme u radu bilo da su to aktivnosti poljoprivrede, hortikulture ili agrobiznisa radi zabave, obrazovanja ili aktivnog učešća u tim aktivnostima. Ovo uključuje učešće u širokom spektru osnovnih aktivnosti u farmi, uključujući i one u tržištima poljoprivrednika, angažovanje u farmi ili boravak u farmi. Opštine Dečane i Junik imaju raznolikost farmi, gde se posetioci upoznaju sa tradicijom obrade mleka, autohtonom rasom ovaca Bardoka, prikupljanjem kestena i mnogim drugim aktivnostima i atrakcijama koje nudi agroturizam. Ukoliko ste zainteresovani za agroturizam preporučujemo da posetite sledeće farme:

  • Rustem Dervišaj, selo Istinić, koji je vlasnik 70 grla krava, i tokom leta ide na katun u planinama Istinića zajedno sa stokom. Isto tako, ovaj seljak ulaže u brvnare za smeštaj turista i takođe sprema tradicionalnu hranu i prerađuje mleko u veoma kvalitetni sir, kajmak, itd. a od strane projekta je podržan sa opremom za preradu mleka i solarnim panelima za električnu energiju.
  • Fadil Bajraktari selo Istinić, ima 37 grla krava, i takođe tokom letnje sezone ide u katun e planini i nudi smeštaj, hranu i mlečne proizvode.
  • Burim Dervišaj, selo Rznić, opština Dečane koji se bavi stočarstvom i ima 42 grla krava i bavi se preradom.
  • Alji Ismaljaj iz sela Ratiš, opština Dečane, koji ima 30 grla krava i proizvodi sir i druge proizvode u skladu sa zahtevima klijenta.
  • Neki Gočaj, Junik, ima 21 grla krava i bavi se preradom mleka, sira i kajmaka.