Tematska staza

U okviru projekta „Seoski turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Kosova i Crne Gore“ je izgrađen „Turistički informativni centar“ u opštini Dečane. Centar će služiti kao tačka za usmeravanje  turista i kao promoter razvoja seoskog turizma u opštini Dečane.

Takođe, u okviru ovog projekta je otvorena staza za turiste u dužini od 13 km. Staza počinje od planine Belega i povezuje „Qafa e Bogiqit“ na granici sa Crnom Gorom i planinu Roškodol. Na stazi su izgrađeni tradicionalni drveni mostovi koji odgovaraju planinskom području. Staza je obeležena odgovarajućim znacima i identifikovane su sve planine koje povezuju put. Takođe su postavljene mape za bolju orijentaciju turista. Izgrađeni su 5 kampova i 5 mesta za odmor za posetioce i njihova izgradnja je zasnovana na tradicionalnoj arhitekturi.