1. /
  2. Katunski put Bjelega i...
  3. /
  4. Ruralne manifestacije

Ruralne manifestacije

Dan šišanja ovaca

Prema tradiciji, ovaj dan je organizovan u katunima kada su stočari u planinama. Na ovaj dan posetioci mogu da se upoznaju sa višegodišnjom tradicijom striže ovaca na tradicionalan način, gde profesionalni strižari izrazavaju svoje umeće kroz strižu ovaca. Ovaj metod striže je kultivisan generacijama i svrha ove aktivnosti je da se ova tradicija neguje i prenosi na mlađe generacije. U okviru projekta je organizovan Dan šišanja ovaca koji je održan u planinama Istinića uključujući takmičenje šišanja ovaca

Dan Kestena

Opštine Dečane i Junik su poznate po kestenima i drugim proizvodima koje imaju, tako da ovakav dan za prezentaciju proizvoda će stimulisati interesovanje posetilaca da posete ove opštine. U tom smislu, dotične opštine u saradnji sa drugim akterima treba da obogate taj dan i sa drugim aktivnostima i ponudama.

Večera žetve

„Večera žetve“ (alb. Darka e lamës) je tradicionalni albanski praznik koji se obično održava krajem sezone kada su ubrani plodovi letnjeg rada. Zove se „darka e lamës“ jer je „lama“ ravnica u planinskim selima, gde se izvodila vršidba žita i drugi poljoprivredni poslovi. U okviru projekta „Seoski turizam za ekonomski razvoj prekograničnog područja Kosova i Crne Gore“ je organizovana Večera žetve koja je održana u kuli „Mazrekaj“. Tokom ove ceremonije izabrani su najbolji poljoprivrednici, koji su doprineli razvoju poljoprivrede i seoskog turizma.