Planine

Planine u opštini Dečane i Junik imaju rijetke prirodne ljepote. Lokacije koje vam preporučujemo da posjetite su:

  • Dolina Bistrice se nalazi u Dečanima, između dvije rijeke, Kozhnjerit i Marjashit. Površine je 278,3 km.
  • Turistička lokacija Radonića.
  • Turistička lokacija „Pod Kestena“ je turistički potencijal opštine Dečane, jedna prirodna atrakcija koja omogućava mnogim porodicama ove opštine da prehrane svoje porodice skupljanjem kestenja i njihovom prodajom.
  • Turistička lokacija Borovi Dečana zauzima površinu od 15 hektara, i ova prirodna zona Kosova je zaštićena od 1968. godine. Ova oblast kod dečanskog manastira je pokrivena crnim borom. Dečanski borovi su rijedak prirodni resurs sa ljekovitim svojstvima i koristi se u svrhu zdravstvenog turizma.
  • Turistička lokacija Belaje i Pleća.
  • Turistička lokacija Kožnjar se nalazi unutar opštine Dečani i zaštićena je zona od 1955. godine. Ova oblast je poznata po velikom broju divljih koza (rupicapra, rupicapra L).
  • PLANINSKI VRH BELEGU – Vrhovi Belegu mlanine su stjenoviti ali poznati po bogatstvu i raznovrsnosti estetsko dekorativnih elemenata. Ovaj dio je karakterističan po velikom kontrastu pejzaža, od često negostoljubivih dolina i strmih, oštrih vrhova. Sub polarna flora i vegetacija se mogu naći na planini Beleg a još je poznata i po livadama bogatim padavinama.
  • MILISHEVC PLANINA – Ova planina je poprilično visoka i kao i sve planine Alabnskih Alpa, karakterišu je prelijepi pejzaži i bogatrstvo flore i faune. Osim u turističke svrhe, planina se koristi i za ispašu.
  • GJERAVICA sa 2656 m visine, je najveći vrh Prokletija (Bjeshkët e Nemuna) sa kosovske strane, postoje pretpostavke da je vrh nešto veći mada nisu potvrđene od strane GPS. Treći je vrh po visini Prokletija, poslije planina Korab i Jezercit … Ovaj planinski vrh se nalazi na zapadu Kosova, u regionu Prokletija i granica je između dečanske opštine i Albanije. Sami vrh Đeravice pripada teritoriji opštine Dečane, a odmah pored nje je i vrh Gusani. Obje ove planine su izuzetno bogate florom i faunom.